Menu
KOŠARICA

Opći uvjeti poslovanja

I. OPĆE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Opći uvjeti poslovanja određuju uvjete korištenja usluga elektroničkog poslovanja 2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor, kao operatera web stranice www.vsezazdravje.si, opseg usluga elektroničkog poslovanja te prava i obveze između korisnika web stranice i tvrtke 2F STUDIO d.o.o. također poslovni odnos između tvrtke 2F STUDIO d.o.o. i kupaca.

2. Valjanost općih uvjeta

Odredbe općih uvjeta odnose se na sve usluge elektroničkog poslovanja i dopunjuju odredbe važeće zakonske regulative koja uređuje područje zaštite potrošača, područje zaštite osobnih podataka i druga područja vezana uz elektroničko poslovanje tvrtke.

Ukoliko bi zbog promjene važećih propisa koji uređuju ova područja pojedina odredba ovih općih uvjeta postala nevažeća, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi, a time ni ovih općih uvjeta.

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o. (u daljnjem tekstu operater) ima pravo povremeno nadopunjavati i mijenjati ove Opće uvjete. Svaka promjena postaje važeća od trenutka objave na web stranici www.vsezazdravje.si. Smatra se da je korisnik suglasan s izmjenama i dopunama ukoliko nakon objave promjena nastavi koristiti elektroničke usluge.

3. Odgovornost za rad i sadržaj web stranice tvrtke 2F STUDIO d.o.o.

Administrator će prilikom uređivanja web stranice nastojati osigurati ažurnost i točnost podataka koji se nalaze na ovim stranicama (identitet tvrtke, kontakt adrese, bitne karakteristike robe, cijena i dostupnost proizvoda, uvjeti isporuke ili izvedbe proizvoda). narudžbe ili usluge, načini plaćanja i dostave, valjanost ponude, postupak reklamacije).

Operater se trudi da sve usluge budu dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu prilikom uređivanja web stranice, ali ne jamči da će elektroničke usluge raditi bez prekida, bez problema, bez grešaka ili grešaka, niti jamstvo za uspješno korištenje ovih usluga.

Web stranica sadrži t. ja kolačiće (Cookies) kako bi se ostvarila svrha neometanog rada stranice. Administrator ne prikuplja nikakve osobne podatke o posjetiteljima web stranice.

Za potrebe statistike, tvrtka 2F STUDIO d.o.o. zadržava samo pravo dobivanja podataka o posjetiteljima web stranica koji ne proizlaze iz individualnih karakteristika pojedinca, a prije svega ne prikuplja IP adrese posjetitelja. Svaka promjena u upravljanju web-stranicom bit će objavljena ovdje. Poslužitelj na kojem se nalazi ova web stranica nalazi se kod pružatelja web rješenja AVANT.SI d.o.o. iz Šenčura i uredno je zakonski osiguran.

Operater zadržava pravo promijeniti sadržaj svojih web stranica ili promijeniti pojedine parametre usluge ili ukinuti uslugu bez prethodnog upozorenja u bilo kojem trenutku iz tehnoloških, pravnih ili poslovnih razloga.

U mjeri dopuštenoj zakonom isključena je svaka odgovornost 2F STUDIO d.o.o. ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu druga osoba) koja je sudjelovala u izradi i razvoju web stranice www.vsezazdravje.si.

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o. ili druge osobe ni u kojem slučaju neće biti odgovorne za gubitak ili oslabljenu dostupnost podataka ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga, uključujući i bez ograničenja u vezi s izgubljenim prihodom ili očekivanom dobiti, gubitak dobre volje, poslovni gubici, gubici podataka, tehničke pogreške ili kvarovi ili drugi štetni događaji.

Objavljeni sadržaji nemaju karakter službenog dokumenta, osim kada je to posebno navedeno. Ispričavamo se zbog eventualnih grešaka na ovoj web stranici (cijene, rokovi isporuke, opisi proizvoda itd.).

Operater može prema vlastitom nahođenju ukinuti ili privremeno spriječiti pristup i korištenje usluga koje se nalaze na web stranici www.vsezazdravje.si zbog kršenja ovih općih uvjeta ili važećih propisa ili bilo kojeg drugog ponašanja koje tvrtka smatra štetnim. nezakonito ili štetno za treće strane ili za rad usluga.

Na web stranici www.vsezazdravje.si neke web poveznice vode i na neke druge web stranice kojima ne upravlja tvrtka 2F STUDIO d.o.o. a ne provjerava ni njihov sadržaj. Tvrtka ove poveznice daje samo kao informaciju korisnicima, te takve poveznice ne predstavljaju službenu ponudu ili odobrenje proizvoda, usluga ili informacija, niti impliciraju bilo kakvu poveznicu između tvrtke 2F STUDIO d.o.o. i između operatera ovih povezanih web stranica.

4. Odgovornost korisnika

Korisnik je dužan elektroničke usluge koristiti u skladu s važećim propisima i ovim općim uvjetima. Korisnik može koristiti usluge u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun onih poslovnih subjekata za koje ima ovlaštenje ili drugu pravnu osnovu za takvo poslovno povezivanje odnosno predstavljanje ili zastupanje sukladno važećim propisi. Maloljetne osobe dužne su prije kupnje proizvoda dobiti suglasnost roditelja ili skrbnika.

Korisnik je izričito suglasan koristiti usluge ili bilo koji digitalni sadržaj vezan uz elektroničko poslovanje isključivo na vlastitu odgovornost. Sadržaj i funkcionalnost elektroničkih usluga korisniku se pružaju "kakvi jesu" i bez ikakvih drugih jamstava.

Korisnik se izričito obvezuje da prilikom korištenja elektroničkih usluga neće postupati protuzakonito ili ugrožavati informacijsku sigurnost elektroničkih usluga (npr. lažno predstavljanje, prijenos nezakonitog sadržaja, kršenje prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka ili poslovne tajne, prijenos zlonamjernog softvera, neovlašteno mijenjanje sadržaja, ometanje komunikacije u bilo kojem smjeru ili nepotrebno opterećivanje elektroničkih usluga, pokušaji lažnog predstavljanja i sl.) ili poticali treće strane na to.

Korisnik je suglasan da će se svi poslani i potvrđeni podaci ili dokumenti poslani elektroničkim servisima smatrati potpunima i točnima.

Korisnik se obvezuje svoju osobnu lozinku čuvati s posebnom pažnjom i neće je davati trećim osobama na korištenje ili uvid, te je u potpunosti odgovoran za svaku štetu koja je izravno ili neizravno prouzročena korištenjem neovlaštenih trećih osoba njegovim pristupom elektroničkim uslugama (osobito u procesu kupovine).

Korisnik se također obvezuje osigurati najvišu moguću razinu sigurnosnih mjera i smanjiti rizike od neovlaštenog pristupa ili ugrožavanja podataka ili rada, vodeći računa o korisničkim uputama proizvođača hardvera i softvera, uputama i upozorenjima tvrtke 2F STUDIO d.o.o. , te ostalim stručnim pravilima, upozorenjima, uputama i preporukama elektroničkih usluga te je odmah obavijestio administratore web stranice www.vsezazdravje.si o svim potencijalnim sigurnosnim incidentima vezanim uz korištenje elektroničkih usluga.

Korisnik može prema vlastitom nahođenju i sukladno uputama odustati od korištenja elektroničkih usluga (otkazivanje registracije) te zatražiti brisanje korisničkog imena i ostalih podataka pohranjenih u svrhu pristupa tim podacima. Administrator web stranice www.vsezazdravje.si automatski briše korisničko ime i briše ostale podatke iz sustava usluge ako korisnik ne koristi sustav dulje od tri godine.

5. Zaštita osobnih podataka

a) Povjerljivost podataka

Osobni podaci koje korisnik daje putem obrazaca na web stranici www.vsezazdravje.si ili na drugi način (telefonom, e-mailom i sl.) strogo su povjerljivi i s njima se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. i Zakon o zaštiti potrošača.

U skladu s načelom razmjernosti, upravitelj web stranice www.vsezazdravje.si prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su prijeko potrebni za nesmetano elektroničko poslovanje i pružanje usluga (tj. za prodaju robe, za otpremu robe, za potrebe poslovne komunikacije i sl.).

Budući da je zaštita osobnih podataka prioritet, tvrtka 2F STUDIO d.o.o., sukladno članku 24. i 25. Zakona o zaštiti osobnih podataka, sklopila je, odnosno donijela sljedeće pravilnike:

 • Pravilnik o postupcima i mjerama za osiguranje osobnih podataka;
 • Pravilnik o postupcima i mjerama zaštite osobnih podataka u području korištenja elektroničke pošte;
 • Pravilnik o postupcima i mjerama zaštite osobnih podataka u području korištenja interneta;
 • Svi zaposlenici u 2F STUDIO d.o.o. dužni su potpisati izjavu o zaštiti osobnih podataka;

b) Rukovanje podacima

Operater web stranice i korisnik suglasni su da podaci kojima je omogućen pristup u elektroničkim uslugama mogu biti osobni podaci koji se smatraju poslovnom tajnom te će ih stoga primjereno štititi i neće ih bez odgovarajuće dozvole davati trećim osobama. pravni temelj.

Operater web stranice obvezuje se elektroničke usluge pružati profesionalno i profesionalno u skladu s načelima i standardima informacijske sigurnosti. Osigurava sigurnost i pohranu podataka u skladu sa svojim internim pravilima, u kojima predviđa sve potrebne organizacijske, tehničke i logičko-tehničke postupke i mjere za osiguranje informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i sigurne elektroničke pohrane.

c) Suglasnost za obradu osobnih podataka

Korisnik web stranice www.vsezazdravje.si izričito pristaje na prikupljanje i obradu sljedećih osobnih podataka korisnika u svrhu korištenja usluge elektroničke kupnje proizvoda, povezanog upravljanja sustavom i obavještavanja korisnika: osobno ime i adresa korisnika, e. -mail adresa, broj telefona korisnika i spol korisnika (prikuplja se isključivo u svrhu dobre poslovne komunikacije).

Navedeni podaci čuvaju se tijekom cijelog razdoblja korištenja elektroničkih usluga i brišu se u roku od tri godine nakon zadnje kupnje na web stranici www.vsezazdravje.si.

Korisnik može zatražiti uvid u svoje osobne podatke ili informacije o obradi njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim zahtjevom upućenim sjedištu 2F STUDIO d.o.o.

d) Ograničenja zbog zaštite osobnih podataka

Zbog zaštite osobnih podataka, smatra se da identitet korisnika koji se prijavljuju samo korisničkim imenom i lozinkom nije propisno provjeren.

U slučaju usluga e-trgovine, kojima se pristupa isključivo korištenjem korisničkog imena i lozinke, radi zaštite osobnih podataka dopušteno je samo sljedeće:

1. dopušten je unos osobnih podataka korisnika, ali ne omogućuje prikaz već unesenih osobnih podataka drugih korisnika, osim podataka koje je upisao isti korisnik;
2. korisnik može podnijeti zahtjev za dostavu osobnih podataka, ali podatke može dostaviti isključivo u fizičkom obliku na adresu prebivališta osobe na koju se podaci odnose.

e) Pohrana podataka

U sklopu usluga elektroničkog poslovanja, za potrebe poslovanja 2F STUDIO d.o.o., pohrana navedenih korisničkih podataka regulirana je sukladno propisima o zaštiti dokumentarnog i arhivskog gradiva.

Korisnik je dužan s dužnom pažnjom čuvati dostavljene podatke za vlastite potrebe.

6. Zaštota djece

Administrator se obvezuje da u dobroj namjeri i poštenju, bez dopuštenja roditelja ili skrbnika, neće odobriti kupnju osobi za koju sumnja da je maloljetna.Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati vjerodostojnosti djece, nedostatka iskustva ili osjećaja lojalnosti Isto tako, administrator ne smije podatke dobivene od djece dati neovlaštenoj trećoj strani. Navedeni podaci mogu se na pisani zahtjev proslijediti samo roditeljima ili skrbnicima maloljetnika te se na njihov zahtjev mogu i izbrisati.

7. Način poslovanja i komuniciranja

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o. posluje s fizičkim (B2C) i pravnim osobama (B2B) elektroničkim putem u obliku internetske trgovine koja se nalazi na www.vsezazdravje.si.

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o. će s korisnikom stupiti u kontakt putem daljinske komunikacije, samo ako se korisnik tome izričito ne protivi ili ako se korisnik s tim unaprijed složi. U tom će slučaju elektroničke komercijalne poruke biti jasno prepoznatljive kao takve, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, uvjeti prihvaćanja posebnih ponuda (popusti, akcije i sl.) bit će jasno označeni, a ujedno i način odjave. od primanja oglasnih poruka bit će jasno prikazani.

8. Poslovni korisnici

Stranica www.vsezazdravje.si također je namijenjena korištenju poslovnih korisnika - B2B (kako samostalnih poduzetnika tako i drugih javnih i privatnih pravnih osoba). Na njih se ne odnose odredbe ovih općih uvjeta koje se odnose na prava i obveze namijenjene isključivo potrošačima.

I. POKRETANJE I KORIŠTENJE USLUGA – REGISTRACIJA I PRIJAVA

9. Posjećivanje i pregledavanje web stranice www.vsezazdravje.si

Korištenje web stranice www.vsezazdravje.si dostupno je svim fizičkim i pravnim osobama te se za pregled stranice nije potrebno registrirati ili prijaviti. Registracija ili prijava je potrebna samo u slučaju potencijalne kupnje proizvoda.

10. Korisnik i korisničko ime

Korisniku se dodjeljuje korisničko ime nakon što u aplikaciji unese potrebne podatke potrebne za registraciju. Registracija se vrši po postupku iz članka 9. ovih uvjeta i uvjet je za izvršenje kupnje. Nakon izvršene registracije, korisnik obavlja naknadnu kupnju prijavom u sustav iz čl.12.

Registracijom se korisniku dodjeljuje korisničko ime i lozinka, koji identificiraju korisnika i nužni su za kupnju.

Prijava u sustav (log in) omogućuje voditelju web stranice pravilnu identifikaciju prethodno registriranog korisnika te mu omogućava kasniju kupnju bez ponovne registracije. Kao korisničko ime koristi se e-mail adresa korisnika, a lozinku koju korisnik sam odabere može promijeniti u bilo kojem trenutku nakon uspješne prijave na web stranicu.

11. Proces registracije

Korisnik web stranice mora se prvo registrirati ili prijaviti u sustav, samo u slučaju kupnje određenog proizvoda, prema postupku iz sljedećeg stavka.

Odjeljak "Registracija" nalazi se u gornjem desnom korisničkom izborniku. Klikom na obojeno polje "Registracija" pojavljuje se prozor (obrazac) u koji upisujete svoje podatke. Sustav vam neće dopustiti registraciju ako ne ispunite sva polja označena zvjezdicom.

Nakon završetka unosa podataka kliknite na polje "Dalje" i vidjet ćete polje "Vaš novi račun je kreiran!" Ponovno kliknite na polje "Dalje" i pojavit će vam se prozor "Račun" u kojem možete još jednom pregledati sve unesene podatke, po potrebi ih ispraviti, promijeniti ili urediti.

Podaci za prijavu u internet trgovinu (korisničko ime i lozinka) su poslani na Vašu unesenu e-mail adresu. Sada možete početi kupovati u našoj online trgovini www.vsezazdravje.si.

Za odjavu s web stranice kliknite na kućicu u gornjem desnom kutu "Registracija (Odjava)".

12. Postupak prijave

Prijavom u sustav, koja se provodi prema proceduri iz sljedećeg stavka, registriranom korisniku omogućena je kupnja proizvoda odmah.
Odjeljak "Prijava" nalazi se u gornjem lijevom korisničkom izborniku. Za registraciju kliknite na polje u boji "Prijava" kako biste otvorili obrazac za registraciju. Vidjet ćete dva polja, naime "Novi korisnik" i "Postojeći korisnik".

Ukoliko još niste registrirani kliknite na polje "Novi korisnik" i slijedite gornji opis postupka registracije u točki 11. Općih uvjeta Postupak registracije. Kao budući kupci internetske trgovine morate u obrazac unijeti sve podatke označene zvjezdicom, inače vam sustav neće dopustiti da nastavite s korakom registracije. Napravite svoj račun klikom na "Potvrdi", nakon čega ćete od nas dobiti obavijest o uspješnom kreiranju računa na Vašu e-mail adresu, tako da odmah možete krenuti s kupnjom u online trgovini www.vsezazdravje.si.

Ukoliko ste postojeći korisnik, u polje "Postojeći korisnik" unesite e-mail adresu i lozinku koju ste unijeli prilikom registracije, a zatim kliknite na polje "Prijava". Ako su podaci ispravno uneseni, nakon potvrde pojavit će se prozor "Račun" u kojem možete urediti svoje podatke. Sada ste registrirani i možete početi kupovati ili posjetom online trgovini. Kao budući kupci internetske trgovine morate u obrazac unijeti sve podatke označene zvjezdicom, inače vam sustav neće dopustiti da nastavite s korakom registracije. Napravite svoj račun klikom na "Potvrdi", nakon čega ćete od nas dobiti obavijest o uspješnom kreiranju računa na Vašu e-mail adresu, tako da odmah možete krenuti s kupnjom u online trgovini www.vsezazdravje.si Sustav omogućava da se prijavite ili registrirate tijekom procesa kupnje. Možete birati između dvije gore opisane metode.

Ako želite kupovati bez registracije, označite polje "Kupuj kao gost".

III. PONUDA, CIJENE I PLAĆANJE

13. Valjanost ponude i cijene

Online cijena

Online cijena odnosi se na sve registrirane korisnike i one korisnike koji su naručili kao gost na vsezadravje.si, a koji su 2F STUDIO d.o.o. vjerujte svojim informacijama. Registrirani korisnik vsezadravje.si postajete registracijom u internet trgovinu kao član vsezadravje.si ili jednokratnom prijavom u internet trgovinu kao gost vsezadravje.si. Putem mobilne aplikacije vsezadravje.si moguća je samo registracija kao član vsezadravje.si.

Online cijena prikazana je na stranici kao cijena odmah iza prekrižene redovne cijene, njezino vrijeme valjanosti i jamstvo da kupcima možemo omogućiti kupnju po online cijeni proizvoda u tom vremenu prikazano je odbrojavanjem dana . U slučaju promjene uvjeta, kao što su promjena nabavne cijene i promjena dobavljača, zadani jamstveni rok može se promijeniti, prekinuti ili odrediti novi rok valjanosti za predmetni proizvod. Ako se online cijena promijeni tijekom procesa predaje narudžbe, kupac će biti odmah obaviješten.

Standardna cijena

Kupnja neregistriranih korisnika podliježe redovnoj cijeni. Artikle možete kupiti po redovnoj cijeni isključivo na sabirnim mjestima 2F STUDIO d.o.o.

Redovna cijena je obično viša od online cijene. Kupci se također mogu registrirati kao član vsezadravje.si ili izvršiti narudžbu kao gost vsezadravje.si na mjestima preuzimanja, a povjeravanjem svojih podataka 2F STUDIO d.o.o., ostvaruju pogodnosti online cijena. Prilikom kupnje na mjestu preuzimanja nije moguće iskoristiti poklon bonove, bonuse, promotivne kodove i sl. Ako je uz artikl navedena samo jedna cijena, to znači da su Online cijena i Redovna cijena iste.

Ponuditelj može birati među objavljenim stavkama koristeći glavni izbornik "kategorija", nakon čega će se otvoriti podizbornici, ukoliko ih rubrike imaju, radi veće preglednosti. Zbog same prirode poslovanja putem World Wide Weba ponuda se stalno osvježava, što znači da se često i brzo mijenja. Pri kupnji cijene vrijede u trenutku kada korisnik potvrdi da se slaže s cijenom i ponudom, temeljem dobivene obavijesti o zalihama i roku isporuke. Navedenu obavijest kupac dobiva nakon izdavanja potvrde o primitku narudžbe, koja uključuje i predračun za odabranu robu. Ukoliko se dogodi da se cijena promijeni tijekom obrade narudžbe ili ako se cijena promijeni jer proizvoda nema na zalihi, kupac će biti odmah obaviješten o tome, a ujedno će mu se dati mogućnost da odustane od kupnje. odmah.

Cijene svih proizvoda na web stranici www.vsezazdravje.si su maloprodajne i izražene su u EUR. Redovna cijena je obično opcijska preporučena cijena proizvođača ili dobavljača, a online cijena (označena kao prekrižena cijena) odnosi se na sve registrirane korisnike i one korisnike koji su kao gost izvršili narudžbu na vsezadravje.si i koji su 2F STUDIO d.o.o. vjerujte svojim informacijama. Cijene navedene na web stranici www.vsezazdravje.si vrijede samo kod online narudžbe i plaćanja po predračunu ili pouzećem. PDV se ne obračunava na temelju stavka 1. članka 94. ZDDV-1 (nismo obveznici PDV-a)!

Informacija o trošku eventualne dostave i drugim eventualnim troškovima dostupna je kupcu prilikom narudžbe.

14. Način plaćanja

Na web stranici www.vsezazdravje.si naručenu robu možete platiti na sljedeće načine (uvjete plaćanja određuje isključivo tvrtka 2F STUDIO d.o.o.):

a) Prilikom narudžbe i plaćanja pouzećem od Pošte Slovenije d.o.o., poštar će Vam naplatiti otkupninu (plaćanje UPN nalogom s OCR redom), koja trenutno iznosi prema važećem cjeniku Pošte Slovenije d.o.o., za narudžbe do € 98,00 1, 25 €, iznad 98,00 € do 501,00 € iznosi 1,28% vrijednosti narudžbe, a preko 501,00 € iznosi 5,90 + 0,3% vrijednosti narudžbe! U slučaju plaćanja avansnim računom, otkupnine NEMA! U slučaju slanja dostavnom službom DPD na zahtjev kupca, otkupnina se ne naplaćuje.
b) Uplatom akontacije na račun tvrtke 2F STUDIO d.o.o. (na temelju ponude, predračuna, narudžbe putem interneta);
c) Putem sustava plaćanja PayPal;

IV. SKLAPANJE UGOVORA I POSTUPAK NABAVE

Kupoprodajni ugovor prema Zakonu o zaštiti potrošača ZVPot-1 (UL RS, br. 130/2022) je ugovor kojim se, kao prodavatelj, tvrtka 2F Studio d.o.o., kao operater internetske trgovine vsezadravje.si, obvezuje da se roba koja se prodaje predaje potrošaču na način da on stječe pravo vlasništva, a kupac se obvezuje platiti kupovninu prodavatelju kao prodavatelju. Ugovorom o kupoprodaji, prema ovom zakonu, smatra se i ugovor čiji su predmet roba i povezane usluge, ako je glavna svrha ugovora prijenos vlasništva robe, te ugovor između potrošača i prodavatelja o isporuci robe. robe koja se proizvodi ili proizvodi.

Kupoprodajni ugovor stupa na snagu u trenutku kupnje odn po predaji narudžbe od strane kupca! Prije kupnje pažljivo pročitajte naše Opće uvjete.

15. Postupak kupnje

Kupnja se obavlja odabirom proizvoda u košarici, na temelju čega se kupcu priprema predračun, nakon čije potvrde se proizvod šalje i za isti izdaje račun.

a) Košarica i predaja narudžbe

Budući kupac kupuje (nakon registracije) putem košarice u koju dodaje proizvode koje namjerava kupiti, a može ih i ukloniti iz košarice prije kupnje. Proizvod se dodaje u košaricu klikom na gumb "DODAJ U KOŠARICU", čime se proizvod prikazuje u zeleno narančastom okviru gore desno gdje možete vidjeti što ste dodali u košaricu, a ujedno i možete pomaknuti miša na polje košarice gore desno (crni okrugli okvir s bijelom košaricom), direktno ući u prozor "Košarica".

Košarica vam omogućuje promjenu količine naručenih artikala ili njihovo brisanje jednostavnim unosom broja artikala u polje stupca pod "Količina" za odabrani proizvod te klikom na "Ažuriraj" (dvije plave strelice) ili da biste ih izbrisali, kliknite na "Ukloni" (crveni križić X pored proizvoda).

Ako u košaricu želite dodati još neki proizvod, kliknite na polje "Nastavi kupnju" i vratit ćete se u online katalog. Kada završite s uređivanjem količina i uklanjanjem proizvoda iz košarice, kliknite na polje "Blagajna". Otvara se obrazac za brzu kupnju.

BRZA KUPNJA

Korak 1: Napravite račun ili se prijavite

Ovdje imate (3) opcije za odabir:

a) Odaberite "Kreiraj novi račun" ako ste novi korisnik i želite se registrirati.
b) Odaberite "Kupi kao gost" ako se ne želite registrirati. Pritom sustav od Vas neće tražiti unos lozinke „Vaša lozinka“, već samo podatke koji su prijeko potrebni za ispravno izvršenje narudžbe i dostavu. Prilikom ponovne kupnje morat ćete ponovno unijeti sve podatke budući da niste registrirani korisnik.
c)
Odaberite "Postojeći korisnik" ako ste već registrirani te imate korisničko ime i lozinku za ulazak u internet trgovinu. Jednostavno kliknite na "Prijava", unesite svoju e-mail adresu i lozinku koju ste unijeli prilikom registracije i možete krenuti s kupnjom.

Korak 2: Osobni podaci

Ovdje upisujete potrebne osobne podatke za ispravno fakturiranje i isporuku: "Ime" (vaše ime), "Prezime" (vaše prezime), "e-mail (e-mail adresa) i "Telefon" (vaš telefon ili broj mobitela).

Korak 3: Vaša lozinka

Ovdje pod "Vaša lozinka" unesite odabranu lozinku s kojom ćete ući u internet trgovinu. Budite oprezni s velikim i malim slovima jer je lozinka osjetljiva na njih i može izazvati pogrešku. Ovaj će korak biti dostupan i izveden samo ako se želite registrirati. Morat ćete dvaput unijeti lozinku da biste je potvrdili. Ako pogriješite s lozinkom, sustav će vas upozoriti.

U slučaju odabira "Kupnja bez registracije" u prvom koraku Korak 1, unos lozinke neće biti potreban i bit će preusmjeren na Korak 4.

Korak 4: Vaša adresa

Ovdje upisujete potrebne podatke za dostavu: "Adresa" (ulica i kućni broj), "Grad" (mjesto prebivališta), "Država" (država prebivališta) i "Regija (regija prebivališta)".

Sustav je postavljen na opciju koja se provjerava kada su adresa za dostavu i adresa za naplatu iste "Adresa za dostavu i adresa za naplatu su iste."

Funkcija omogućuje da se adresa uplatitelja i adresa primatelja razlikuju. Ako želite dodati novu adresu, poništite potvrdni okvir tako da kvadrat iza kvačice bude prazan. U tom slučaju otvorit će vam se polje za unos nove "Adrese za dostavu". Obavezno unesite sve obavezne podatke označene crvenom zvjezdicom! Zatim prijeđite na 5. korak.

Korak 5: Način dostave

Troškovi dostave prikazani su u ovom polju. Sustav je postavljen na fiksni trošak poštarine za narudžbe čija je ukupna vrijednost manja od 190,00 € "Poštanska dostava - 8,90 €" (dostava putem davatelja poštanskih usluga pošta Slovenije d.o.o.). Trošak poštarine se ne naplaćuje u slučaju preuzimanja na mjestu trgovine.

U slučaju da proizvode preuzimate osobno i podmirujete iznos online narudžbe u našoj poslovnici, kod NAČINA DOSTAVE označite kvadratić "Preuzimanje na prodajnom mjestu - 0,00€", a kod NAČIN PLAĆANJA označite kvadratić " Plaćanje po preuzimanju". Prilikom preuzimanja prodavač će od Vas zatražiti identifikacijski dokument. Ako će netko drugi preuzeti proizvod u vaše ime, bit će potrebna autorizacija.

Molimo kupce da ukoliko se odluče za "Preuzimanje na lokaciji trgovine - 0,00 €" u koliko je to moguće, odaberu jedan od sljedećih načina plaćanja: Bankovni transfer / Predračun, PayPal (Express, Card) Sigurno online kartično plaćanje ( usluga koju pruža Stripe .com). Ova metoda pojednostavljuje i ubrzava proces primanja proizvoda. Štedi se i vrijeme jer su proizvodi dostupni odmah nakon plaćanja, a sve se radi beskontaktno.

Ako vaša kupnja premašuje ukupni iznos od 190,00 €, dostava je besplatna. U tom slučaju označite potvrdni okvir "Besplatna dostava - 0,00 €", koji se pojavljuje kao opcija samo kada je iznos narudžbe veći od 190,00 €.

Nakon što označite odgovarajuću kućicu za način isporuke, prijeđite na Korak 6: Način plaćanja.

Korak 6: Način plaćanja

Ovdje označite koji ćete način plaćanja odabrati (Plaćanje pouzećem, plaćanje po predračunu...).

Označite polje "Plaćanje prilikom preuzimanja - gotovinom" u slučaju dostave proizvoda na Vašu adresu (iznos plaćate poštaru zajedno s troškom otkupnine) te u slučaju osobnog preuzimanja u prostorijama naše tvrtke.

Označite polje "Plaćanje po predračunu" ako želite proizvod platiti po predračunu. E-mailom ćete dobiti potvrdu narudžbe s generiranim predračunom s našim TRR-om na koji podmirujete iznos kupnje. U tom slučaju se odriče naknade za otkup koju naplaćuje Pošta Slovenije d.o.o. prema važećem cjeniku.

Označite kućice "PayPal (Express, Card)" i "Sigurno online kartično plaćanje (uslugu pruža Stripe.com)" ako želite da vaša uplata bude odmah vidljiva. Time se štedi vrijeme dostave na Vašu adresu (ako je proizvod na skladištu, paket se priprema odmah, isti dan) i ubrzava proces obavijesti u slučaju preuzimanja na lokaciji trgovine (proizvod možete preuzeti odmah nakon uplate ).

Da biste nastavili, morate se složiti s odredbama i uvjetima označavanjem odgovarajućeg okvira. Idete na posljednji korak 6: Košarica.

Korak 7: Košarica

U koraku 7 možete pregledati, ažurirati i izbrisati naručene proizvode. Nakon ažuriranja i pregleda, prijeđite na korak 8: Komentar ili bilješka o narudžbi.

Korak 8: Komentar ili napomena na narudžbu

U prazno polje upišite sve što se odnosi na narudžbu. Možete dati svoje mišljenje, pitati o proizvodu, vremenu isporuke i više. Nakon pregleda svih unesenih podataka prijeđite na potvrdu narudžbe Korak 9: Potvrdite.

Korak 9: Dovršite kupnju

a) Prije završetka kupnje morate se složiti s Općim uvjetima, stoga je potrebno označiti kućicu "Slažem se s Općim uvjetima".

Za završetak kupovine kliknite na link "ZAVRŠI NARUDŽBU" čime POTVRĐUJETE NARUDŽBU UZ OBVEZU PLAĆANJA. Time ste izvršili nalog. Dobit ćete potvrdu e-poštom da smo primili vašu narudžbu. Ovime je kupnja dovršena.

b) Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka prije predaje narudžbe

Prije narudžbe, kupac može provjeriti podatke koje je ispunio za potrebe narudžbe. U slučaju netočnog unosa, kupac može ispraviti pogrešku odabirom funkcije povratka u košaricu.

c) Potvrda narudžbe

Narudžba na web stranici www.vsezazdravje.si je potvrđena kada kupac primi povratnu automatsku e-mail poruku s potvrdom o primitku narudžbe, koja nije potvrda da je proizvod na zalihi ili da je isporuka započela, već samo obavijest kupcu da je sustav primio narudžbu.

Istovremeno s potvrdom primitka, korisnik se usmjerava na hipervezu koja mu omogućuje pristup ugovornim uvjetima i informacijama o:

- Pravo na odustanak od ugovora te način i uvjete ostvarivanja tog prava ili kada korisnik to pravo nema;
- Mogući troškovi dostave;
- način plaćanja i rok isporuke ili ispunjenja;
- adresu na koju korisnik upućuje svoje primjedbe, komentare, pritužbe i očitovanja;
- Informacije o servisu i uvjetima jamstva;

Upravitelj web stranice navedene podatke stavlja na raspolaganje na trajnom nosaču podataka (tj. u pdf datoteci) koju korisnik preuzima na svoje računalo i pohranjuje na disk ili drugi odgovarajući medij.

d) Otkazivanje narudžbe

Kupac može otkazati narudžbu na sljedeće načine:

- poslati poruku e-poštom sa zahtjevom za otkazivanje narudžbe;
– ako izdani službeni račun ne plati u roku od 3 dana od primitka istog;
- u slučaju plaćanja pouzećem ne odgovara na primljeni e-mail, kojim prodavatelj provjerava identitet osobe (i ostale eventualne ugovorne uvjete) koja je izvršila narudžbu.

e) Odbijanje naloga

Administrator web stranice može u vremenu do izdavanja obavijesti da je nalog u obradi odbiti nalog za koji smatra da ga pod navedenim uvjetima ne može izvršiti.

Ukoliko tvrtka ne može izvršiti svoje obveze zbog nedostupnosti robe ili zbog nepostojanja uvjeta za pružanje usluge, operater će odmah obavijestiti korisnika i vratiti sve moguće prethodno izvršene uplate na isti način kao da se radi o odustanku od ugovor.

f) Sklapanje ugovora i ispunjenje ugovora

Kupoprodajni ugovor je sklopljen kada kupac primi službeni račun i plati ga u roku od 3 dana, odnosno u slučaju plaćanja pouzećem kada je prodavatelj nedvojbeno utvrdio identitet kupca i dobio suglasnost za otpremu robe.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjen je u elektroničkom obliku na poslužitelju web stranice www.vsezazdravje.si, a korisniku je dostupan u korisničkom profilu (Moj račun). Međutim, kupac može u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa zatražiti predočenje ugovornih uvjeta u pisanom obliku.

Ukoliko poštom, e-mailom ili uz proizvod niste primili račun ili račun za naručeni proizvod, molimo da nas odmah obavijestite.

Tvrtka je dužna izvršiti svoju obvezu iz kupoprodajnog ugovora u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno s korisnikom. Ukoliko tvrtka ne može ispuniti svoje obveze jer roba nije dostupna ili jer ne postoje uvjeti za pružanje usluge, odmah će obavijestiti korisnika, a ako je tvrtka već prihvatila bilo kakvu uplatu u tom slučaju, vratit će je korisniku. na isti način kao da se radi o odustanku od ugovora.

g) Račun i popratne obavijesti

Račun se izdaje na trajnom mediju, u pisanom obliku, s raščlanjenim troškovima, a prosljeđuje se kupcu istovremeno s isporukom robe.

Istovremeno, kupac dobiva pismenu obavijest o:

- Pravo na odustanak od ugovora te način i uvjeti ostvarivanja tog prava, odnosno obavijesti kada to pravo kupac nema;
- adresu na koju kupac može uputiti svoje primjedbe, komentare, tvrdnje, izjave i pohvale;
- Servis i važeći uvjeti jamstva;
- Uvjeti za raskid ugovora, kada se radi o ugovorima sklopljenim na neodređeno vrijeme ili na razdoblje duže od jedne godine.

h) Ocjenjivanje proizvoda na web stranici vsezazdravje.si

Proizvode u našoj online trgovini vsezadrazdje.si ocjenjuju i komentiraju kupci odn korisnici koji su se registrirali u svrhu kupnje ili kupnju obavili kao gost. Pritom se svaka ocjena bilježi u administraciji, uključujući ime ocjenjivača, e-mail adresu i sav pisani sadržaj. Kao administrator dobivamo obavijest o poslanoj ocjeni i komentaru. Ukoliko se ispostavi da je ocjenu proizvoda dostavio naš kupac, omogućujemo njen prikaz, a uz ocjenu pišemo "Provjereni kupac".

Ako je procjena odn komentatora, za zadovoljstvo korištenjem internetske trgovine ili proizvoda koje korisnici pružaju na stranicama marketinških poslovnih partnera, društvenih mreža (Facebook, Instagram, TikTok, X itd.), neorganiziranih anketa, zadržavamo pravo uključiti ocjene proizvoda i iskazi dobiveni na ovaj način ili za preuzimanje u našu internetsku trgovinu, uz naznaku izvora i poveznicu na sadržaj ili web stranica.

16. Dostava i naknade

Dostava se vrši u dogovorenom roku putem Pošte Slovenije d.o.o., no prodavatelj zadržava pravo odabira druge dostavne službe ukoliko je ona učinkovitija. Tarifa za dostavu putem Pošte Slovenije d.o.o. je jedinstvena za cijelu Sloveniju, neovisna je o težini ili veličini proizvoda i iznosi 8,90 €. Informacija o trošku dostave dostupna je kupcu prilikom narudžbe.

Prilikom narudžbe i plaćanja pouzećem od Pošte Slovenije d.o.o., poštar će Vam naplatiti otkupninu (plaćanje UPN nalogom s OCR redom) koja trenutno iznosi važeći cjenik Pošte Slovenije d.o.o., za narudžbe do 98,00 € 1,15 , iznad 98,00 € do 501,00 € iznosi 1,17% vrijednosti narudžbe, a iznad 501,00 € iznosi 5,36 + 0,3% vrijednosti narudžbe! U slučaju plaćanja avansnim računom, otkupnine NEMA! U slučaju slanja putem DPD-a, otkupnina nije OVDJE.

Za dostavu izvan Slovenije dostava se naplaćuje prema tarifi iz važećeg cjenika Pošte Slovenije d.o.o., koji možete pronaći na ovoj poveznici OVDJE, zajedno s administrativnim troškovima.

Na zahtjev kupca dostava se može izvršiti i putem drugih pružatelja ove vrste usluga, u kojem slučaju organizaciju dostave snosi kupac, a troškovi takve poštarine nisu uključeni u predračun i nisu prikazani u kalkulacija cijene.

Prodavatelj ne snosi odgovornost za eventualna kašnjenja dostavljača.

Prilikom dostave kupac uz račun dobiva i OBRAZAC za povrat robe (klikni OVDJE) u slučaju odustajanja od ugovora, koji također sadrži obavijest o pravima iz članka 15. (stavka g) ovih općih uvjeta te Uvjeti.

17. Rok isporuke

Rokovi isporuke za svaki artikl navedeni su u katalogu naše ponude. U slučaju ograničenih količina (zadnji komadi), kupac će biti obaviješten o svim promjenama.

Sljedeći rokovi isporuke navedeni su u našoj ponudi

- 1 do 2 dana: roba u našim skladištima ili skladištima naših ugovornih partnera;
- 3 do 5 dana: za robu u skladištu dobavljača u Sloveniji:
- 5 do 7 dana: za robu na skladištu dobavljača u inozemstvu;
- 7 do 10 dana: za robu u skladištu dobavljača ili u prijevozu;
- 3 tjedna: roba po narudžbi;
- 45 dana: roba iz uvoza (za specifičnu i rijetku opremu koja nije prisutna na našem tržištu).

U svakom slučaju, kupac će biti dodatno obaviješten e-mailom o roku isporuke za svaku narudžbu ili proizvode koji nisu na zalihi. U slučaju kritičnih zaliha (zadnji komad) isporuka se vrši kupcu koji je prvi naručio proizvod. Ostali kupci će biti obaviješteni o novom terminu isporuke.

18. Oštećenja tijekom transporta

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan pregledati njen sadržaj. U slučaju fizičkog oštećenja pošiljke, u slučaju da nedostaje njezin sadržaj, a pošiljka ima znakove otvaranja, kupac je dužan dostaviti cjelokupnu pošiljku (paket, zaštitna ambalaža, proizvodi) (tj. obično Pošta Slovenija d.o.o. ili DPD kurirska služba), koji je dužan riješiti prigovor o svom trošku ukoliko se dokaže da je odgovoran. U tim slučajevima kupac s pravom može odbiti primiti pošiljku.

U slučaju dostave na paketomate dostavnih službi, oštećeni paket u nepromijenjenom stanju odnesite u najbliži poštanski ured ili sjedište kurirske službe DPD u mjestu prebivališta i zatražiti sastavljanje zapisnika o šteti. Svoje dokaze uvijek osigurajte slikama.

Također molimo da o oštećenju pošiljke obavijestite pretplatničku službu 2F STUDIO d.o.o. (priložiti slike i druge dokaze), koja će poduzeti odgovarajuće radnje i zatražiti od dostavljača da odmah pokrene postupak i isti riješi. Tvrtka 2F Studio d.o.o. će kupcu poslati novi paket s naručenim proizvodima, te će u cijelosti preuzeti vođenje procesa.

19. Osobno preuzimanje robe

U slučaju osobnog preuzimanja potrebno je označiti plaćanje po predračunu, a iznos podmiriti na našem TRR-u koji se šalje kupcu prilikom narudžbe. Uz prethodni dogovor, kupac može kupljeni artikal preuzeti u sjedištu 2F STUDIO d.o.o., pri čemu je dužan na licu mjesta pregledati proizvod i reklamirati nedostatke. U slučaju osobnog preuzimanja kupac ne snosi troškove dostave.

V. ODUSTAJANJE OD UGOVORA I POVRAT ROBE

20. Pravo na odustanak od ugovora

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, kupac (fizička osoba koja stječe ili koristi robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti) ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga svoju odluku i vraća kupljenu robu bez ikakve naknade.

Odustanak iz članka 134. Zakona o zaštiti potrošača počinje teći kada:

 • kupac ili treća strana osim prijevoznika kojeg je kupac imenovao stječe stvarni posjed robe;
 • kupac ili treća osoba osim prijevoznika koju je kupac imenovao stječe stvarni posjed zadnjeg komada robe, ako je predmet ugovora više komada robe koje je potrošač naručio jednom narudžbom;
 • kupac ili treća strana osim prijevoznika kojeg je kupac imenovao stječe stvarni posjed posljednje pošiljke ili komada robe, ako se isporuka robe sastoji od više pošiljaka ili komada;
 • kupac ili treća osoba osim prijevoznika koju je kupac imenovao stječe stvarni posjed prvog komada robe ako je isporuka robe redovita tijekom određenog razdoblja.

a) Način ostvarivanja prava

Kupac je dužan u roku iz prethodnog stavka pisanim putem obavijestiti prodavatelja o odustajanju od ugovora, nedvojbenom izjavom iz koje je vidljivo da odustaje od ugovora, te nije dužan navesti razloge. za njegovu odluku. Kupac obavijest upućuje na sjedište tvrtke prodavatelja (2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor) ili na kontakt e-mail adresu: [email protected].

Obavijest o odustajanju potrošač može podnijeti tvrtki na ovom OBRASCU za povrat (kliknite OVDJE).

Povrat robe primljene u roku od 14 dana od primitka bez prethodne pisane obavijesti također se smatra odustajanjem od kupnje.

Kupac mora robu primljenu na temelju ugovora od kojeg je odustao vratiti Ponuditelju istovremeno s obavijesti o odustajanju ili najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od slanja obavijesti o odustajanju. Sve navedeno ne odnosi se na hranu i kvarljive artikle. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je poslana prije isteka roka za povrat od 14 dana.

b) Kada kupac nema pravo na odustanak

Kupac nema pravo odustati od ugovora:

- Za ugovore čiji je predmet roba koja je proizvedena prema preciznim uputama potrošača, prilagođena njegovim osobnim potrebama, koja zbog svoje prirode nije prikladna za povrat, koja je kvarljiva (namirnice) ili koje su već istekle;
- U ugovorima o isporuci audio ili video zapisa medicinskih uređaja, računalnih programa ili drugih uređaja, ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat ili je fizički dirao proizvod

Prodavatelj neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako pokazuje bilo kakve znakove korištenja, posebice kao što su:

- U slučaju zapečaćene opreme, pečat (npr. originalna naljepnica) je slomljen ili oštećen;
- Otvoren sadržaj kvarljivog materijala (otvorena ili oštećena ambalaža prehrambenih artikala, te oštećenja ambalaže neprehrambenih proizvoda ili njihovo otvaranje);
- U slučaju mehaničkog oštećenja robe;
- ako je baterija već korištena za uređaje;
- Ukoliko kupac nije pravilno i adekvatno zaštitio vraćenu robu za transport i to bi moglo uzrokovati daljnje greške u radu opreme.

c) Obveze kupca u slučaju odustajanja od ugovora i troškovi vezani uz odustajanje

(1) Kupac mora primljenu robu vratiti neoštećenu iu istoj količini, roba mora biti nekorištena i u originalnom pakiranju. Potrebno je priložiti presliku računa i sve ostale popratne dokumente.

(2) Kupac snosi teret rizika od gubitka, oštećenja ili uništenja proizvoda koji želi vratiti ili zamijeniti, osim ako je do toga došlo bez njegove krivnje.

(3) Jedini trošak koji kupac tereti u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak koji nastaje prilikom povrata predmeta kupnje. Kupac nema pravo na naknadu dodatnih troškova ako se izričito odlučio za drugačiju vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju tvrtka nudi.

(4) Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

d) Obveze prodavatelja u slučaju odustajanja od ugovora

(1) U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka će vratiti sve primljene uplate odmah, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

(2) Društvo vraća primljene uplate kupcu s istim načinom plaćanja kojim je kupac upotrijebio, osim ako je kupac izričito pristao na korištenje drugog načina plaćanja i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove.

(3) U slučaju kupoprodajnog ugovora, tvrtka može zadržati povrat primljenih uplata sve dok se povrat robe ne prihvati ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag, osim ako tvrtka ne nudi mogućnost prihvaćanja vraćene robe.

(4) Kad se u slučaju ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija roba isporučuje na dom u trenutku sklapanja ugovora, tvrtka je preuzima o svom trošku, ako je zbog prirode robu, takva se roba obično ne može vratiti poštom.

VI. JAMSTVO I REKLAMACIJE

21. Jamstvo za besprijekoran rad stvari

Jamstvo je svaka obveza koju prodavatelj preuzima prema kupcu uz zakonske obveze prodavatelja iz obveznog jamstva za sukladnost robe i kojom se obvezuje potrošaču besplatno popraviti ili zamijeniti robu, vratiti dio novca ili cjelokupnu kupovnu cijenu, kada roba ne zadovoljava specifikacije ili nema karakteristike navedene u jamstvenom listu ili relevantnoj reklamnoj poruci dostupnoj pri ili prije sklapanja ugovora. Kupac jamstvo potražuje izravno od proizvođača ili ovlaštenog servisa.

Proizvod ima jamstvo ako je to navedeno u jamstvenom listu ili na računu koji se šalje kupcu najkasnije prilikom dostave robe ili istovremeno s proizvodom. U tom slučaju kupac će dobiti i upute za montažu ili uporabu te popis ovlaštenih servisa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenom listu ili na računu.

Proizvodi objavljeni na web stranici www.vsezazdravje.si imaju jamstvo ako je to napisano uz članak koji se objavljuje, u protivnom se u tom smislu obratite našoj pretplatničkoj službi gdje ćete dobiti konkretne informacije o postojanju jamstva za pojedinačni proizvod.

a) Jamstvena prava

Proizvođač je dužan osigurati besplatan popravak i održavanje proizvoda tijekom cijelog jamstvenog roka, a nakon isteka tog roka samo uz plaćanje. Ako roba za koju je izdana obvezna garancija ne odgovara specifikacijama ili nema svojstva navedena u jamstvenom listu ili oglasnoj poruci, potrošač može prvo zahtijevati otklanjanje nedostataka.

Temeljem jamstva proizvođač mora osigurati otklanjanje kvara najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za otklanjanje kvara, u protivnom proizvod mora biti zamijenjen identičnim novim i besprijekornim proizvodom. Proizvođač izdaje novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjene bitne dijelove robe novima.

Rok iz prethodnog stavka može se produžiti do najkraćeg vremena potrebnog za izvršenje popravka ili zamjene, ali najdulje do 15 dana. Priroda i složenost robe, priroda i ozbiljnost nesukladnosti i napor potreban za dovršetak popravka ili zamjene uzimaju se u obzir pri određivanju produljenog razdoblja. O broju dana za produljenje roka i razlozima za njegovo produljenje proizvođač obavještava potrošača prije isteka roka iz prethodnog stavka.

Ako proizvođač ne popravi robu ili je ne zamijeni novom u roku od 30 dana, uključujući eventualni produljeni rok od 15 dana, kupac može zatražiti povrat cjelokupne kupoprodajne cijene od proizvođača ili zatražiti razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene. . U slučaju da kupac zahtijeva razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene, smanjenje kupoprodajne cijene je razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je kupac primio, u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je popustljiv.

Ukoliko se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od dana isporuke robe, kupac može zatražiti povrat plaćenog iznosa od proizvođača.

Proizvođač ili ovlašteni servis može kupcu omogućiti besplatno korištenje slične robe prilikom popravka robe za koju je izdano obvezno jamstvo. Ako proizvođač potrošaču ne osigura zamjensku robu za privremeno korištenje, kupac ima pravo tražiti naknadu štete koju je pretrpio jer nije mogao koristiti robu od trenutka kada je zatražio popravak ili zamjenu do njihove izvršenja.

Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta proizvoda nastalih prilikom otklanjanja nedostataka ili zamjene robe novom snosi proizvođač.

Tvrtka 2F Studio d.o.o., kao voditelj i prodavač putem internet trgovine vsezadrazdje.si, osigurava jamstvene kartice za robu koju uvozi. U ovom slučaju podliježemo istim zahtjevima za potvrđivanje jamstva kao i proizvođači. To znači da mi, na isti način kao i proizvođači, vodimo cijeli postupak reklamacije i provedbe jamstva.

b) Postupak za ostvarivanje prava iz jamstva

U jamstvenom roku i pod uvjetima jamstva kupac je dužan pisanim putem od davatelja jamstva ili ovlaštenog servisa zatražiti otklanjanje nedostataka te uz proizvod dostaviti jamstveni i servisni list te presliku računa. Kupac ne snosi nikakve troškove ispravkom greške ili zamjenom proizvoda.

Kako bi se jamstvo brže i učinkovitije obradilo, kupac može proizvod poslati direktno u najbliži ovlašteni servis, au suprotnom može poslati i pisani zahtjev s detaljnim opisom kvara i robe u sjedište prodavatelja koji će odgovoriti na jamstveni zahtjev kupca u roku od 8 radnih dana.

Ukoliko prodavatelj utvrdi da je do kvara na proizvodu došlo zbog neadekvatnog ponašanja kupca, zbog čega se jamstveni zahtjev pokaže neopravdanim, o svom će trošku vratiti proizvod uz pisanu obavijest.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz obveznog jamstva sukladnosti robe.

c) JAMSTVO ZA SUKLADNOST ROBE

Tvrtka 2F Studio d.o.o., kao operater internetske trgovine vsezadravje.si, jamči da će potrošačima opskrbljivati ​​robu koja udovoljava subjektivnim zahtjevima (čl. 72. ZVPot-1), objektivnim zahtjevima (čl. 73. ZVPot-1) i objektivnim zahtjevima. zahtjevima o usklađenosti robe s digitalnim elementima (čl. 74. ZVPot-1) Zakona o zaštiti potrošača, kada je to primjenjivo, te odgovara za nesukladnosti koje je roba imala u trenutku isporuke.

Roba nije sukladna ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz Zakona o zaštiti potrošača ZVPot-1 (UL RS, br. 130/2022).

Subjektivni zahtjevi za sukladnost robe

Roba je u skladu s kupoprodajnim ugovorom, posebno kada je primjenjivo:

 1. Sukladan je s opisom, vrstom, količinom i kvalitetom te ima funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druga svojstva propisana kupoprodajnim ugovorom;
 2. Prikladan je za određenu namjenu za koju je potrošaču potreban i o čemu je potrošač obavijestio prodavatelja najkasnije prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prodavatelj se s time složio;
 3. Isporučuje se sa svim priborom i uputama, uključujući upute za ugradnju kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru, i ažurira se kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru.

Objektivni zahtjevi za sukladnost robe

Osim subjektivnih zahtjeva, roba također mora:

 1. Prilagođavati se namjenama za koje se roba iste vrste obično koristi, uzimajući u obzir, kada je to prikladno, druge propise, tehničke standarde ili, u nedostatku takvih tehničkih standarda, industrijske kodekse ponašanja primjenjive na pojedinačni sektor;
 2. Biti takve kvalitete i odgovarati opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje potrošaču prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, gdje je to primjenjivo;
 3. Biti isporučen zajedno s takvim priborom, uključujući pakiranje, upute za montažu ili druge upute, koje potrošač može razumno očekivati ​​da će primiti, gdje je to primjenjivo, i
 4. Biti u takvim količinama i imati karakteristike i druge karakteristike, uključujući u odnosu na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, kakve su uobičajene za robu iste vrste i koje potrošač može razumno očekivati ​​s obzirom na prirodu robe i podložne svim javnim izjavu danu oglašavanjem ili označavanjem od strane ili u ime prodavatelja ili drugih osoba u prethodnim karikama ugovornog lanca, uključujući proizvođača;

Ako dokažemo da:

 • nismo znali za javnu izjavu i ne može se razumno očekivati ​​da znamo za nju,
 • javna izjava je ispravljena prije sklapanja kupoprodajnog ugovora na isti ili usporedivi način kao što je dana, ili
 • izjava za javnost nije mogla utjecati na odluku o kupnji robe,

ne odgovaramo za takve pritužbe na javno priopćenje iz točke 4.

Objektivni zahtjevi za usklađenost robe s digitalnim elementima

(1) U slučaju robe s digitalnim elementima, tvrtka 2F Studio doo jamči da će osigurati informiranje potrošača o svim ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja, koja su potrebna za održavanje sukladnosti robe s digitalnim elementima, te da mu se ta ažuriranja također dostavljaju tijekom razdoblja:

- koje potrošač može razumno očekivati ​​na temelju vrste i namjene robe i digitalnih elemenata te uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora, kada je kupoprodajnim ugovorom ugovorena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, ili

- dvije godine od isporuke robe s digitalnim elementima, kada je kupoprodajnim ugovorom ugovorena nesmetana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom tijekom određenog razdoblja, ili

- u kojem se sukladno kupoprodajnom ugovoru mora isporučiti digitalni sadržaj ili digitalna usluga, kada je kupoprodajnim ugovorom ugovorena nesmetana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u razdoblju duljem od dvije godine.

(2) Ako potrošač ne instalira ažuriranja u razumnom roku, unatoč tome što je obaviješten o dostupnosti ažuriranja i posljedicama ako ne instalira ažuriranje, unatoč razumljivim i razumljivim uputama za instalaciju koje su mu dostavljene u skladu s prethodnog stavka, tvrtka 2F Studio d.o.o., nije i neće biti odgovorna za nesukladnost koja proizlazi isključivo iz neispravnog ažuriranja.

KAKO SE OSTVARUJE PRAVO IZ ADRESE NESUKLADNOSTI?

Kupac može ostvariti svoja prava iz nesukladnosti ako o nesukladnosti obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana utvrđivanja nesukladnosti. Kupac mora 2F STUDIO d.o.o. o svakoj nesukladnosti, uz točan opis iste, na vlastiti trošak u zakonskom roku te nam omogućiti pregled robe za koju potrošač tvrdi da je nesukladna.

Pretpostavlja se da je nesukladnost robe već postojala u trenutku isporuke ako se pojavi unutar jedne (1) godine od isporuke robe, osim ako mi kao prodavatelj dokažemo drugačije ili ako je ova pretpostavka nespojiva s prirodom robe ili prirodu nesukladnosti. Nakon godinu dana od isporuke, teret dokaza, ukoliko se ne slažemo s njegovim izjavama, je na strani kupca.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da je nesukladnost robe sporna, o tome ćemo Vas pismeno obavijestiti u roku od osam dana od primitka jamstvenog zahtjeva. Pravo na reklamaciju otkaza zbog nesukladnosti artikla pobliže je uređeno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ZVpot-1 (UR. br. 130/2022).

Za proizvode koje ste kupili do uključujuči 25.01.2023 važi stari ZVPot za utvrđivanje MATERIJALNE POGREŠKE i imate pravo slobodno birati između:

 • Popravci ili ispravak pogreške;
 • Zamjena robe za novu, besprijekornu;
 • Smanjenjem nabavne cijene razmjerno pogrešci;
 • Povratom cjelokupne kupoprodajne cijene.

Izmjene koje donosi ZVPot-1 i određeni redoslijed ostvarivanja JAMSTVENIH ZAHTJEVA odnose se na proizvode kupljene od uključujuči 26. siječnja 2023. godine. Kao kupac, prvo možete zatražiti:

 • Ispraviti nesukladnost besplatno, bilo popravkom robe ili zamjenom robe novom, bez nedostataka (osim ako je to nemoguće ili kada određeni zahtjev može nametnuti nerazmjeran trošak nama kao prodavatelju u usporedbi s drugim) .

Ako ne udovoljimo ovom zahtjevu u roku od 30 dana (iznimno, rok se može produžiti za dodatnih 15 dana), od nas možete zatražiti:

 • Smanjenje nabavne cijene razmjerno nesukladnosti
 • Odustajanje od ugovora i puni povrat kupoprodajne cijene.

Bez obzira na gore navedene odredbe, vi kao kupac možete zatražiti povrat plaćenog iznosa od proizvođača ako se nesukladnost dogodi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe.

Povrat kupoprodajne cijene zbog reklamacije zbog nesukladnosti proizvoda

 1. Kada potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj je dužan potrošaču vratiti plaćeni iznos odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana od primitka robe ili dokaza da je potrošač robu vratio.
 2. Kada potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene, sniženje kupoprodajne cijene je razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio, u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je sukladna, Prodavatelj vraća dio kupoprodajne cijene u roku od osam (8) dana od primitka zahtjeva za razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene.

Tvrtka 2F Studio d.o.o. dužna je isporučiti robu potrošaču u skladu s ugovorom te je odgovorna za neusklađenost svoje izvedbe sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ZVPot-1 (UL RS, br. 130/2022). Svi naši kupci mogu ostvariti svoja prava u vezi s nesukladnošću proizvoda ako nas o tome obavijeste u roku od dva (2) mjeseca od dana otkrivanja nedostatka, ali najkasnije u roku od dvije godine od dana isporuke robe.

OBRAZAC za ostvarivanje prava iz nepoštivanja možete pronaći na ovoj poveznici (kliknite OVDJE).

Kupac može besplatno ostvarivati ​​jamstvene zahtjeve prema prodavatelju u slučaju nesukladnosti robe.

22. Prigovor

U slučaju da naručeni proizvod nema karakteristike i značajke koje je prodavatelj izričito obećao, ili je prodavatelj poslao pogrešan proizvod (u krivoj količini, krivoj boji i sl.) ili se isti razlikuje u nekom drugom Putem narudžbe, kupac može reklamirati robu pisanom opomenom koju upućuje pretplatničkoj službi tvrtke. U slučaju neispravne isporuke proizvoda, kupac je dužan odmah obavijestiti prodavatelja, koji će pokušati riješiti reklamaciju u najkraćem mogućem roku.

Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti prodavatelja o reklamaciji i poslati proizvod u sjedište prodavatelja uz detaljan opis nedostatka i navođenje reklamacije. Obrazac za reklamaciju nalazi se na ovoj poveznici (klik OVDJE), a kupac uz robu sa svim pripadajućim dodacima mora priložiti i presliku računa, jamstveni i servisni list te ostale eventualne popratne dokumente.

Prodavatelj će na pisanu obavijest odgovoriti u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Ukoliko ocijeni da je reklamacija neopravdana, o tome će obavijestiti kupca i vratiti mu predmet o njegovom trošku.

U sklopu reklamacije kupac može zatražiti popravak artikla, sniženje kupoprodajne cijene (razmjerno nedostatku), zamjenu robe ili povrat kupoprodajne cijene.

a) Odbijanje prigovora

 • Tvrtka 2F STUDIO d.o.o. zadržava pravo odbijanja reklamacije u sljedećim slučajevima:
 • Ako roba ima mehanička oštećenja na kućištu ili dijelovima;
 • Ako roba nije vraćena u originalnom pakiranju;
 • Ukoliko kupac ne dostavi kopiju računa;
 • Ako je roba poslana na našu adresu s otkupninom;
 • Ukoliko je zbog nestručnog pakiranja i transporta došlo do mehaničkog oštećenja artikla ili je došlo do bilo kakvog oštećenja;
 • Ako artikle ne prati sva oprema koju je kupac dobio prilikom kupnje i jamstveni list;
 • Ako je nesukladnost proizvoda manja.

23. Šteta

Uzimajući u obzir ograničenja oslobađanja od odgovornosti, prodavatelj nije odgovoran za:

 • Za nedostatke nastale neprikladnom uporabom, nesavjesnim ili namjernim ponašanjem kupca (ili trećih osoba iz kruga kupca), mehanička oštećenja i nedostatke u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda;
 • Za oštećenja nastala tijekom transporta od strane dostavljača, kojeg kupac izabere da preuzme pošiljku u sjedištu tvrtke dobavljača i na taj način dostavi proizvode na njihovu adresu;
 • Za ozljede nastale tijekom prijevoza od strane kupca ili treće osobe koja nije dostavljač i koju je kupac odredio za preuzimanje robe u sjedištu tvrtke koja vrši isporuku robe ili prodavatelja, u njegovo ime.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

24. Mišljenja i pritužbe korisnika

Korisnik svoja mišljenja, upite, komentare, pritužbe i prigovore upućuje na sjedište 2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor (usluga pretplate) ili na e-mail adresu: [email protected].

Eventualne reklamacije voditelj rješava prioritetno iu duhu dobre poslovne suradnje. U tu svrhu, upravitelj će u roku od 8 dana od primitka pisanog prigovora kupcu potvrditi da je primio prigovor te ga obavijestiti o tijeku postupka i predviđenom roku razmatranja.

25. Autorska prava

Web stranica www.vsezazdravje.si zaštićena je autorskim pravima iu vlasništvu je 2F STUDIO d.o.o.

26. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o., sukladno odredbi stavka 3. članka 32. Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (Službeni glasnik RS, broj 81/2015; ZIsRPS), obavještava svoje kupce da ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova (IRPS), kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi privatni korisnik mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. . Prema pravilima ZIsRPS-a, potrošač može podnijeti inicijativu za rješavanje spora kod pružatelja IRPS-a tek nakon prethodnog neuspješnog pokušaja rješavanja spora izravno s pružateljem!

Stoga pozivamo kupce da se uvijek prvi obrate nama i zajedno ćemo riješiti problem.

Tvrtka 2F STUDIO d.o.o., kao pružatelj usluga internetske prodaje, na svojim web stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna na elektroničkoj poveznici za SLO govorno područje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL ili na poveznici službene web stranica platforme http:/ /ec.europa.eu/ord

27. Rješavanje sporova

Ukoliko eventualni spor između korisnika usluge i pružatelja usluga nije moguće riješiti sporazumno putem prigovorne metode, za rješavanje međusobnih sporova nadležan je sud u Mariboru.